Hakkımızda

Prof. Dr. Belma AKŞİT

Rektör yardımcısı

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Başkan

Prof. Dr. Nurgün OKTİK

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Esra SAĞLAM

Tıp Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Necla ÖZTÜRK

Tıp Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU

Hemşirelik Yüksekokulu

Üye

Doç. Dr. Ebru MENŞUR ALKOY

Fen Bilimleri Enstitüsü

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. İhsan GÜLAY

Rektör Danışmanı

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Bahadır APAYDIN

Hukuk Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Abbas DÜNDAR

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

 

 

.